Samordningsrådet mener: Det trengs nye metoder for å få fart på digitaliseringen

Bygg.no: I tråd med statens digitaliseringsstrategi skal vi tenke stort, men starte smått. Vi ser helhet, har et brukerfokus og tenker forretningspotensiale. Det handler om å finne løsninger en hel næring kan samles om. Skal vi få til det, må vi bli konkrete og praktiske, og arbeide sammen.

Våre pilotprosjekter

Samordningsrådet arbeider for økt digitalisering, produktdataflyt, bærekraft og ombruk i byggebransjen. Vi gjør dette gjennom små pilotprosjekter som typisk er kjennetegnet ved å fokusere på brukerbehov, bygger på tilgjengelig grunndata og krever samordning av aktører på tvers av verdikjeden. Slik kommer vi små skritt videre på veien mot en digitalisert og bærekraftig bransje.

Våre samarbeidspartnere