Samling på Gamlebyen Loft


Vellykket møte med referansegruppen for ledere

Samling med referansegruppen for ledere på Gamlebyen Loft

Torsdag 19. mai var det møte i Samordningsrådets referansegruppe for toppledere. Møtet foregikk i Gamlebyen Loft.

Samordningsrådet bidrar med rammeverk og prosesser for operasjonalisering av digitalisering, mens bransjens ledere sitter med nøkkelen til å gjøre dette i fullskala. Vi har som mål å konkretisere forretningspotensialet gjennom små pilotprosjekter, og ønsket å presentere arbeidet som er gjort så langt.

Frank Jaegtnes, Rådsleder

Formålet med møtet var å presentere pilotene som er gjennomført i regi av rådet. Vi var ute etter å høre i hvilken grad disse var interessante for toppledernes forretningsutvikling og om de så potensiale for skalering. Videre ville vi høre deres idéer om hvilke andre «små, sikre suksesser» av pilotprosjekter som kan være med på utvikle bransjen i riktig retning.

Inspirasjonsforedrag

Eivind Kristoffersen presenterte funn fra sin doktorgrad om suksessfaktorer for digital sirkulærøkonomi. Han beskriver at det digitale må bli bærekraftig og det bærekraftige må bli digitalt.

Eivind Kristoffersen

Kristoffersen beskriver at vi må ha en grunnmur som gir mulighet til å utveksle data av god kvalitet, og så langt som mulig er standardisert. Det er forutsetningen for at man skal kunne samhandle i denne verdikjeden.

Det å lage denne grunnmuren er et ansvar som hviler på alle aktørene, men som ingen kan ta ansvar for ene og alene. Derfor er initiativ som samordningsrådet viktig.

PILOTPROSJEKTER OG GRUPPEDISKUSJONER

De første pilotprosjektene ble presentert, viderefulgt av diskusjoner rundt skalering, bransjens drivere og behov.

Å samarbeide der vi kan, og konkurrere der vi må, fremstår å være en god strategi for å løfte bransjen i en felles retning.

Gruppediskusjoner