Digital handel og mottak på byggeplass ved bruk av OrderControl

Tall fra Logiq viser at kun cirka 5 prosent av alle bestillinger av byggevarer er fulldigitale. Hvorfor er ikke tallet høyere, når det finnes en rekke tilgjengelige verktøy og teknologier?

En enkel løsning for OrdreID, leveransekalender og varemottak
Hensikten med piloten var å få demonstrert hvordan digitale bestillinger og mottak av varer på byggeplass kan gjøres basert på åpne og standardiserte transaksjonsdata. Løsningen som ble brukt i piloten for å teste ut og demonstrere dette var OrderControl. De tilbyr en løsning hvor en OrdreID kan lages ved bare tre tastetrykk. Ordren legges da automatisk inn i en leveransekalender og konteres automatisk til prosjektet.

Ved å opprette OrdreID ved hjelp av OrderControl, kan man gjennomføre bestillingen på vanlig måte, forteller daglig leder Ken Morten Steen. Man trenger ikke noe nytt innkjøpssystem, og for de som fortsatt foretrekker å bestille over telefon er dette mulig.

Brukerflyt, OrderControl

Pilotering – Bedring i kommunikasjon, logistikk og fakturagodkjenning

I piloteringen testet Angvik Grytnes Entreprenør løsningen i et av sine prosjekter.

Når jeg skal godkjenne faktura på prosjektet og tidspunkter for leveranser, så slipper jeg å lete igjennom tusen mail, men kan gå rett inn i OrderControl og sjekke ordrebekreftelsen der. Det er «himmelen» for min del, og jeg sparer mye tid.

Aleksandra Banaszewska-Barsten, prosjektleder
Aleksandra Banaszewska-Barsten, prosjektleder Angvik Grytnes Entreprenør

Aleksandra beskriver også at løsningen bidrar til bedre kommunikasjon og planlegging:

«Byggeleder kan selv sjekke når elementer skal bli levert. En økt forutsigbarhet gjør det mulig å planlegge bedre og sette folk i rett arbeid. Dersom ikke isolasjonen kommer som forventet, må vi begynne på noe annet i mellomtiden.»

Dataflyt og samhandling mellom aktører i verdikjeden

Leder av samordningsrådet Frank Jaegtnes forteller at det gjennom piloten ble avdekket et stort og lett tilgjengelig potensial for å øke mengden digitale bestillinger og mottak av varer. Med enkle grep har OrderControl demonstrert at dette lar seg gjøre og at det ikke står på mangelen av gode verktøy.

Vi vet at det finnes et stort potensial og behov for å arbeide mer effektivt og å redusere svinn av byggevarer. Entreprenører etterspør mer informasjon og forutsigbarhet i leveranser – både når det gjelder tidspunkt og hva som faktisk blir levert.

Videre bygger piloten på standardiserte felleskomponenter, den krever samhandling og ikke minst flyt av data mellom aktører – dette er noe av kjernen i rådets arbeid.  Vi håper flere blir motivert til å ta del i de erfaringene som foreligger og tar i bruk løsningene som finnes.

Frank Jaegtnes, rådsleder

Bedre dataflyt og samordning mellom aktører er kjernen i samordningsrådet sitt arbeid.

Frank Jaegtnes, rådsleder
Aktørene i piloten


Interessert i å teste systemet, eller har dere andre forslag til løsninger for utfordringen rundt digital handel og mottak? Kontakt oss på frank@efo.no.